Kittens Noriko 11-7-2023

thivoedone pootjeHome   thivoedone pootjeCattery  thivoedone pootjeMannen   thivoedone pootjeDames   thivoedone pootjeAlles over Kittens

thivoedone pootjeRegenboog  thivoedone pootjeInformatie   thivoedone pootjeGastenboek  thivoedone pootje Contact   thivoedone pootjeHerplaatser

thivoedone streep

Wilt u onze vorige nesten zien klik dan hier             

 

De kittens van Noriko en Ermalai

Er zijn 3 baby's geboren op  11-7-2023

Ze mogen in na 23 oktober 2023 verhuizen 

als ze helemaal gezond zijn 

 

stamboom kittens

 

 

mama  Noriko                                          papa Ermalai

 

 

 

geboorte dag

  week 1 week 2week 3 week 4

week 5                                                        week 6

week 7                                                                          week 8

week 9                                                               week 10

week 11                                                   week 12

week 13                                                                             week 14

 

Geslacht

kleur

Geboortegewicht

1e week

          verkoopstatus
man mco ns 22   gr. 135   10:50 uur 224 verkocht
                                                                                            Gaat wonen in Lelystad
2e w 287   5e w 465       8e w 705 11e w  1100 Sin-ji  / tweede zoon
3e w 370   6e w 500      9e w 950 12e w  1390
4e w 444   7e w 605   10e w 1020 13e w 1504 Sin-ji

 

Geslacht

kleur

Geboortegewicht

1e week

          verkoopstatus
man mco ns 22  125gr  11:20 uur 216 Bezet
                                                                                            Gaat wonen in Egmond
2e w 300    5e w 481       8e w 810 11e w  1288  Kazuki/harmonische hoop
3e w 382    6e w 525     9e w 1000 12e w  1402
4e w 471     7e w 625   10e w 1178 13e w1619 Kazuki 


Vrij   / Availeble            = nog te koop

Besproken  / sold         = niet meer te koop

Optie                           = iemand heeft interesse .............. maar u kunt er nog voor bellen 

Evaluatie                     = wij denken er zelf over om het kitten te houden maar bel gerust. 

Al onze kittens worden verkocht met het volgende:

*1    Koopcontract met kopie stamboom voor liefhebbers of
*2    Koopcontract voor fokkers met originele stamboom
*3    Dierenarts gezondheidsboek (paspoort met nummer, chipnummer en gezondheidsverklaring )
*4    Zij zullen worden gevaccineerd en gechipt (inenting tegen hondsdolheid als ze naar het buitenland moeten verhuizen)
*5    Ontwormd
*6    Fokkatten zal alleen worden verkocht aan geregistreerde fokkers
*7    Kittens mogen verhuizen naar hun nieuwe huizen als ze tussen 12-15 weken oud zijn

De prijs van een kitten is verschillend, we hanteren voor fokkers andere prijzen dan aan liefhebbers.
Kittens die worden verkocht aan liefhebbers krijgen na sterilisatie/castratie, de stamboom achteraf  nagezonden.  Volledige vaccinatie, ontwormt, dierenartstoezicht evenals gezond voedsel en zorg is waarborg voor een gezond en evenwichtig kitten.

MOCHT  U INTERESSE HEBBEN IN EEN VAN ONZE KITTENS DAN KUNT U ONS                    

BELLEN : Telefoon: 0223 641587 

OF  E-MAILEN :  thivoedone@hotmail.com

 

overleden op 8-8-2023

 

Geslacht

kleur

Geboortegewicht

1e week

          verkoopstatus
man mco ns 22   gr. 113   10:25 uur 224 We zullen je nooit vergeten Masaru
                                                                                            Gaat wonen in
2e w  301    5e w        8e w 11e w  Masaru / overwinnaar
3e w  365   6e w      9e w 12e w  
4e w 7e w 10e w 13e w Masaru


Englisch

Free           = for sale                 
Sold           = not for sale                

Optie          =some one has 
i
nterest..............but you can still call for the litter

Evaluatie     = We think to keep the litter but you call us

All our litters are sold with a contract p>

* 1 purchase contract with copy family tree for lovers or
* 2 purchase contract for breeders with original family tree
* 3 veterinarian health book (passport with number, chip number and Declaration of health)
* 4 they will be vaccinated and chipped (rabies vaccination if they have to move abroad)
* 5 Dewormed * 6 breeding cats will only be sold to registered breeders
* 7 Kittens may move to their new homes when they are between 12-15 weeks old

The price of a kitten is different, we apply for breeders other prices than to lovers.
Kittens that are sold to enthusiasts get after sterilization/castration, the family tree sent afterwards. Full vaccination, de wormed, vet care and supervision as well as healthy food is guarantee for a healthy and balanced kitten.
              

If you are interested IN one of our kittens then please give us a call:

Phone :

0031223641587 

or E-mail:

thivoedone@hotmail.com

Voor het kopiŽren en/of gebruiken is uitdrukkelijke toestemming nodig. Je kunt hiervoor contact opnemen met de cattery.

Alle bestanden (foto's, plaatjes, logo's etc.) die op deze site vermeld staan, zijn tenzij anders vermeld- eigendom van cattery Thivoedone

© Created by Netty Schipper