Kittens Trisha 27-8-2019

thivoedone pootjeHome   thivoedone pootjeCattery  thivoedone pootjeMannen   thivoedone pootjeDames   thivoedone pootjeAlles over Kittens  thivoedone pootjeRegenboog  thivoedone pootjeInformatie   thivoedone pootjeGastenboek  thivoedone pootje Contact   thivoedone pootjeHerplaatsers thivoedone streep

Wilt u onze vorige nesten zien klik dan hier             

 

De kittens van Trisha en Toshio

Er zijn 3 baby's geboren op 27-4-2021

Ze mogen na  27-7-2021 verhuizen 

 Mama Trisha                                                                      Papa Toshio                       

alle 3 dag 1                                                                            week 1

week 2                                                                                 week 3

week 4                                                                        week 5

week 6                                                                     week 7

week 8                                                                    week 9

week 10                                                               week 11

week 12                                                                                week 13

 

Geslacht

kleur

Geboortegewicht

1e week

          verkoopstatus
vrouw mco es 23 146  gr.   18:30 uur 454 bezet / sold
                                                                                                                                                                                                  Gaat wonen bij  Wil en Rein
2e w 454   5e w  805       8e w 1275 11e w  1750 Winona Demonthin / eerst geboorne dochter / praat
                                                             terwijl zij loopt  
3e w 595 6e w 958     9e w  1420 12e w  1896
4e w 760 7e w 1170 10e w 1530 13e w 2010 Montey

Geslacht

kleur

Geboortegewicht

1e week

          verkoopstatus
vrouw mco as 23 09  gr.   139    19:00 uur 282 bezet / sold
                                                                                                                                                                                                                        blijft in onze cattery
2e w 457    5e w 870       8e w 1480 11e w  1950 Shadi Orenda /  oudere zus heeft magische kracht
3e w 595 6e w  970     9e w  1590 12e w  2110
4e w 740 7e w  1218 10e w 1725 13e w  2298 Orenda

 

foto van 3-9-2021

Geslacht

kleur

Geboortegewicht

1e week

          verkoopstatus
vrouw mco f 09  gr.   141    19:20 uur 254 bezet / sold
                                                                                                                                                                                                  Gaat wonen bij :  is geanuleerd  dus weer beschikbaar
2e w 389    5e w 784       8e w 1330 11e w  1825 Sayen Shideeshi / Lieflijke jongere zus
1985 6e w 912     9e w  1510 12e w  1985
4e w 640 7e w  1170 10e w 1695 13e w  2070 Sayen / uitspreken als Sajén

Vrij               = nog te koop

Besproken     = niet meer te koop

Optie             = iemand heeft interesse .............. maar u kunt er nog voor bellen 

Evaluatie        = wij denken er zelf over om het kitten te houden maar bel gerust. 

Al onze kittens worden verkocht met het volgende:

*1    Koopcontract met kopie stamboom voor liefhebbers of
*2    Koopcontract voor fokkers met originele stamboom
*3    Dierenarts gezondheidsboek (paspoort met nummer, chipnummer en gezondheidsverklaring )
*4    Zij zullen worden gevaccineerd en gechipt (inenting tegen hondsdolheid als ze naar het buitenland moeten verhuizen)
*5    Ontwormd
*6    Fokkatten zal alleen worden verkocht aan geregistreerde fokkers
*7    Kittens mogen verhuizen naar hun nieuwe huizen als ze tussen 12-15 weken oud zijn

De prijs van een kitten is verschillend, we hanteren voor fokkers andere prijzen dan aan liefhebbers.
Kittens die worden verkocht aan liefhebbers krijgen na sterilisatie/castratie, de stamboom achteraf  nagezonden.  Volledige vaccinatie, ontwormt, dierenartstoezicht evenals gezond voedsel en zorg is waarborg voor een gezond en evenwichtig kitten.

MOCHT  U INTERESSE HEBBEN IN EEN VAN ONZE KITTENS DAN KUNT U ONS                    

BELLEN : Telefoon: 0223 641587 

OF  E-MAILEN :  thivoedone@hotmail.com


&n 
Englisch

Free           = for sale                 
Sold           = not for sale                

Optie          =some one has 
i
nterest..............but you can still call for the litter

Evaluatie     = We think to keep the litter but you call us

All our litters are sold with a contract p>

* 1 purchase contract with copy family tree for lovers or
* 2 purchase contract for breeders with original family tree
* 3 veterinarian health book (passport with number, chip number and Declaration of health)
* 4 they will be vaccinated and chipped (rabies vaccination if they have to move abroad)
* 5 Dewormed * 6 breeding cats will only be sold to registered breeders
* 7 Kittens may move to their new homes when they are between 12-15 weeks old

The price of a kitten is different, we apply for breeders other prices than to lovers.
Kittens that are sold to enthusiasts get after sterilization/castration, the family tree sent afterwards. Full vaccination, de wormed, vet care and supervision as well as healthy food is guarantee for a healthy and balanced kitten.
              

If you are interested IN one of our kittens then please give us a call:

Phone :

0031223641587 

or E-mail:

thivoedone@hotmail.com

Voor het kopiëren en/of gebruiken is uitdrukkelijke toestemming nodig. Je kunt hiervoor contact opnemen met de cattery.

Alle bestanden (foto's, plaatjes, logo's etc.) die op deze site vermeld staan, zijn tenzij anders vermeld- eigendom van cattery Thivoedone

© Created by Netty Schipper