Kittens Masami 19-11-2020

thivoedone pootjeHome   thivoedone pootjeCattery  thivoedone pootjeMannen   thivoedone pootjeDames   thivoedone pootjeAlles over Kittens  thivoedone pootjeRegenboog  thivoedone pootjeInformatie   thivoedone pootjeGastenboek  thivoedone pootje Contact   thivoedone pootjeHerplaatsers thivoedone streep

Wilt u onze vorige nesten zien klik dan hier             

 

De kittens van Masami en Rafiki 

Er zijn 5 baby's geboren op 19-11-2020

Ze mogen na  25-02-2021 verhuizen 

 Mama Masami                                  Papa Rafiki

 dag 1  3 prachtige mannen               week 1

week 2                                 week 3  

week 4                                 week 5

week 6                            week 7

week 8                            week 9

week 10                               week 11

week 12                               week 13

 

Geslacht

kleur

Geboortegewicht

1e week

          verkoopstatus
man mco d 23  120 gr.    275 verkocht / sold
                                                                                                                                                                Gaat wonen bij  Tamara en Rob
2e w 406    5e w 824       8e w 1220 11e w  1650 Makoto Katsu / Oprechte overwinning
3e w 512   6e w 970     9e w 1428 12e w  1750
4e w 684 7e w 1085 10e w 1528 13e w1890 Makoto ( gaat Frankie heten )

Geslacht

kleur

Geboortegewicht

1e week

          verkoopstatus
man mco ds  131 gr.    249 verkocht /Sold
                                                                                                                                         Gaat wonen bij  bij Marijke in BelgiŽ
2e w 360    5e w 810       8e w 1325 11e w 1940 Yoshi kenji / goede gezonde tweede zoon
3e w 492   6e w 960     9e w 1560 12e w  2270
4e w 648 7e w 1124 10e w 1980 13e w 2570 Kenji


Geslacht

kleur

Geboortegewicht

1e week

          verkoopstatus
man mco d 22  128 gr.    263 verkocht / Sold
                                                                                                                                                                  Gaat wonen bij  Paul Jan  en Corina
2e w 395    5e w 860       8e w 1395 11e w  1850 Mitsuo Akene / Stralende man schiterend rood
3e w 548   6e w 979     9e w 1560 12e w  2020
4e w 730 7e w 1270 10e w 1610 13e w 2540 Mitsuo

 

Vrij               = nog te koop

Besproken     = niet meer te koop

Optie             = iemand heeft interesse .............. maar u kunt er nog voor bellen 

Evaluatie        = wij denken er zelf over om het kitten te houden maar bel gerust. 

Al onze kittens worden verkocht met het volgende:

*1    Koopcontract met kopie stamboom voor liefhebbers of
*2    Koopcontract voor fokkers met originele stamboom
*3    Dierenarts gezondheidsboek (paspoort met nummer, chipnummer en gezondheidsverklaring )
*4    Zij zullen worden gevaccineerd en gechipt (inenting tegen hondsdolheid als ze naar het buitenland moeten verhuizen)
*5    Ontwormd
*6    Fokkatten zal alleen worden verkocht aan geregistreerde fokkers
*7    Kittens mogen verhuizen naar hun nieuwe huizen als ze tussen 12-15 weken oud zijn

De prijs van een kitten is verschillend, we hanteren voor fokkers andere prijzen dan aan liefhebbers.
Kittens die worden verkocht aan liefhebbers krijgen na sterilisatie/castratie, de stamboom achteraf  nagezonden.  Volledige vaccinatie, ontwormt, dierenartstoezicht evenals gezond voedsel en zorg is waarborg voor een gezond en evenwichtig kitten.

MOCHT  U INTERESSE HEBBEN IN EEN VAN ONZE KITTENS DAN KUNT U ONS                    

BELLEN : Telefoon: 0223 641587 

OF  E-MAILEN :  thivoedone@hotmail.com


&n 
Englisch

Free           = for sale                 
Sold           = not for sale                

Optie          =some one has 
i
nterest..............but you can still call for the litter

Evaluatie     = We think to keep the litter but you call us

All our litters are sold with a contract p>

* 1 purchase contract with copy family tree for lovers or
* 2 purchase contract for breeders with original family tree
* 3 veterinarian health book (passport with number, chip number and Declaration of health)
* 4 they will be vaccinated and chipped (rabies vaccination if they have to move abroad)
* 5 Dewormed * 6 breeding cats will only be sold to registered breeders
* 7 Kittens may move to their new homes when they are between 12-15 weeks old

The price of a kitten is different, we apply for breeders other prices than to lovers.
Kittens that are sold to enthusiasts get after sterilization/castration, the family tree sent afterwards. Full vaccination, de wormed, vet care and supervision as well as healthy food is guarantee for a healthy and balanced kitten.
              

If you are interested IN one of our kittens then please give us a call:

Phone :

0031223641587 

or E-mail:

thivoedone@hotmail.com

Voor het kopiŽren en/of gebruiken is uitdrukkelijke toestemming nodig. Je kunt hiervoor contact opnemen met de cattery.

Alle bestanden (foto's, plaatjes, logo's etc.) die op deze site vermeld staan, zijn tenzij anders vermeld- eigendom van cattery Thivoedone

© Created by Netty Schipper