Alles over Kittens

thivoedone pootjeHome   thivoedone pootjeCattery  thivoedone pootjeMannen   thivoedone pootjeDames   thivoedone pootjeAlles over Kittens  thivoedone pootjeRegenboog  thivoedone pootjeInformatie   thivoedone pootjeGastenboek  thivoedone pootje Contact   thivoedone pootjeHerplaatsers thivoedone streep

Wilt u onze vorige nesten zien klik dan hier

 

De kittens van Jocelynn en Jedai

Er zijn baby's geboren op 16-04-2019 

 

 

 Mama Jocelyn                                          Papa Jedai 

 

dag 1                                                                                                             week 2                                                                                                week 3

week 4                                                                                                        week 5                                                                                                     week 6

 

week 7                                                                                                week 9                                                                                                week 10

week 11                                                                                                week 12 / 13

dag 1                                                                                                           week 2                                                                                                          week 3

week 4                                                                                week 5                                                                        week 6

week 7                                                               week 9                                                                      week 10

week 11

Geslacht

kleur

Geboortegewicht

1e week

          verkoopstatus
kater mco a 23  gr.   103  05:00 uur 197 verkocht / sold
                                                                                                                                                                                                  Gaat wonen bij Joey en gezin
2e w 313    5e  w  739       8e w 1280 11e w  1725 Chankoowashtay / Op de goede weg
3e w 429 6e w 877     9e w  1480 12e w  1780
4e w  560 7e w  1102 10e w 1608 13e w  2050 Chancoo heet Thunder

dag 1                                                                                                                      week 2                                                                                        week 3

week 4                                                                                         week 5                                                                        week 6

week 7                                                                                            week 9                                                                                               week 10

week 11

Geslacht

kleur

Geboortegewicht

1e week

          verkoopstatus
kater mco d 22  gr.   106  05:30 uur 204 Verkocht / sold
                                                                                                                                                                                                  Gaat wonen bij  Geertje  en man in Noorwegen
2e w 319    5e w  703       8e w 1150 11e w  1680 Shilah Demonthin broer de praat terwijl hij loopt
3e w 419   6e w  835     9e w  1375 12e w  1720
4e w  533 7e w  980 10e w 1588 13e w  1825 Monthi

 

dag 1                                                                                                            week 2                                                                                                  week 3

week 4                                                                                            week 5                                                                                                     week 6

week 7                                                                week 9                                                                                weel 10

week 11

Geslacht

kleur

Geboortegewicht

1e week

          verkoopstatus
poes mco g 22  gr.   105  06:15 uur 216 sold / verkocht 
                                                                                                                                                                                                  Gaat wonen in onze cattery
2e w 330    5e  w  721       8e w 1190 11e w  1564 Gililahi Ewawee   aantrekkelijke lachende jonkvrouw
3e w 433 6e w 850     9e w  1375 12e w  1740
4e w  568 7e w  1045 10e w 1518 13e w  1920 Ewa 

Vrij               = nog te koop

Besproken     = niet meer te koop

Optie             = iemand heeft interesse .............. maar u kunt er nog voor bellen 

Evaluatie        = wij denken er zelf over om het kitten te houden maar bel gerust. 

Al onze kittens worden verkocht met het volgende:

*1    Koopcontract met kopie stamboom voor liefhebbers of
*2    Koopcontract voor fokkers met originele stamboom
*3    Dierenarts gezondheidsboek (paspoort met nummer, chipnummer en gezondheidsverklaring )
*4    Zij zullen worden gevaccineerd en gechipt (inenting tegen hondsdolheid als ze naar het buitenland moeten verhuizen)
*5    Ontwormd
*6    Fokkatten zal alleen worden verkocht aan geregistreerde fokkers
*7    Kittens mogen verhuizen naar hun nieuwe huizen als ze tussen 12-15 weken oud zijn

De prijs van een kitten is verschillend, we hanteren voor fokkers andere prijzen dan aan liefhebbers.
Kittens die worden verkocht aan liefhebbers krijgen na sterilisatie/castratie, de stamboom achteraf  nagezonden.  Volledige vaccinatie, ontwormt, dierenartstoezicht evenals gezond voedsel en zorg is waarborg voor een gezond en evenwichtig kitten.

MOCHT  U INTERESSE HEBBEN IN EEN VAN ONZE KITTENS DAN KUNT U ONS                    

BELLEN : Telefoon: 0223 641587 

OF  E-MAILEN :  thivoedone@hotmail.com


&n 
Englisch

Free           = for sale                 
Sold           = not for sale                

Optie          =some one has 
i
nterest..............but you can still call for the litter

Evaluatie     = We think to keep the litter but you call us

All our litters are sold with a contract p>

* 1 purchase contract with copy family tree for lovers or
* 2 purchase contract for breeders with original family tree
* 3 veterinarian health book (passport with number, chip number and Declaration of health)
* 4 they will be vaccinated and chipped (rabies vaccination if they have to move abroad)
* 5 Dewormed * 6 breeding cats will only be sold to registered breeders
* 7 Kittens may move to their new homes when they are between 12-15 weeks old

The price of a kitten is different, we apply for breeders other prices than to lovers.
Kittens that are sold to enthusiasts get after sterilization/castration, the family tree sent afterwards. Full vaccination, de wormed, vet care and supervision as well as healthy food is guarantee for a healthy and balanced kitten.
              

If you are interested IN one of our kittens then please give us a call:

Phone :

0031223641587 

or E-mail:

thivoedone@hotmail.com

Voor het kopiŽren en/of gebruiken is uitdrukkelijke toestemming nodig. Je kunt hiervoor contact opnemen met de cattery.

Alle bestanden (foto's, plaatjes, logo's etc.) die op deze site vermeld staan, zijn tenzij anders vermeld- eigendom van cattery Thivoedone

© Created by Netty Schipper